Infografik er et fantastisk redskab til at formidle alt det, du ikke kan vise med foto og video eller tekst alene. Kombinationen af tekst og grafik kan forklare komplicerede processer, så de forstås lettere og bliver husket bedre -uden at gå på kompromis med seriøsiteten. Her kan du sætte tingene i rækkefølge, skabe klarhed og vise hemmeligheder. Uanset om det er i 2D eller 3D.

Kunde
Dansk Energi

Hvordan skal et jernbåndsarmeret kabel placeres, når det nedgraves? Det er der klare regler og standarder for, så derfor bad Dansk Energi om at få sat mål og størrelser på både rør og udgravning i en kombineret 2D/3D-grafik.

Kravene til et plastisoleret kabel kan nemt visualiseres, hvis man ser ophængningen i perspektiv og samtid viser målene på en snittegning.

Det er entreprenørens ansvar at overholde respektafstandene under udførelsen af arbejdet med både jernbånds – og plastarmerede kabler. Et scenarie i 3D landede på forsiden på Dansk Energi’s vejledning Vigtig Viden Inden Du Graver.

Kunde
HedeDanmark

Hos HedeDanmark er et træ ikke bare et træ i en skov. Det er en resurse som kan bruges til flis på varmeværker eller i produktionen af bæredygtige produkter. Processen med at plante skov som en bæredygtig cyklus bliver her vist i en sekvensgrafik, som alle kan aflæse.

Juletræet med sin pynt skal igennem en certificeret proces, før det lyser op i stuen hos forbrugerne. En sekvensgrafik viser hele processen fra frø til færdigt træ.

Ved skovfældning opnår man den samme mængde træ, som uden fældning, da skovrydning skaber lys og plads til, at nye træer kan vokse. Grafikken viser her sammenligningen ved begge scenarier.

Kunde
Greenoil

Greenoils filter til bunkerolie sorterer olie fra vand. En proces der er svær at visualisere uden en sekvens-infografik. En see-through-effekt giver indblik i filterets opbygning og funktion. En stærk løsning til brug i produktblade og andre præsentationer.

Kunde
JJ Kommunikation

Hvis data skal præsenteres på en opsigtsvækkende og visuelt indbydende måde, er 3D løsningen. I forbindelse med udbud på grafisk materiale bad Roskildebureauet JJ Kommunikation om en visualisering af tidslinjen og andre fakta på Femern-forbindelsen.

Kunde
Vejle Spildevand

I Vejle havner den stigende mængde af regnvand i et nyt rørbassin på Vestbanevej i stedet for i kældre og andre steder, hvor regnvandet er uønsket. Grafikken blev brugt som informationsmateriale på et møde med kvarterets borgere.

Kunde
SKOV A/S

Sensorvirksomheden SKOV producerer en lang række sensorer og komponenter til kyllinge – og svineproduktion. Her er komponenterne tegnet i 2,5D i isometrisk view, hvor alle komponenterne fremstår lige vigtige.

Kunde
HOFOR

Resultater af spørgeundersøgelser behøver ikke fremstå kedelige. Når man hæver billedværdien, hæver man læserens interesse og nysgerrighed.

Kunde
DTU Elektro

På DTU Elektro arbejder instituttet med udbredelse af ladestander-strukturen på Frederiksberg. På et kort er det nemt at anskueliggøre, hvilke steder i byen der kan sættes standere op.

Kunde
Pureteq A/S

PureteQ fra Svendborg er førende i udviklingen af Scrubbere – røggasrensere der pisker og vasker svovlpartiklerne ud af udstødningsrøgen fra store skibe. Her er to af firmaets modeller der er sammenlignet på en 3D-illustration.

Kunde
Frederiksberg Forsyning

Hvilke forsyningsområder møder kunderne hos Frederiksberg Forsyning i løbet af en dag? Over et opslag i årsrapporten for 2019 viser grafikken, hvad kunden møder fra de står op, til de går i seng.

Oplever du manglende tryk på vandet i din bolig? Frederiksberg Forsyning bad om at få udarbejdet en proces-grafik der giver overblikket over de steder, hvor problemet kan opstå.

Sikkerheden er vital for medarbejderne på en byggeplads, men der er forskellige krav til dit sikkerhedsudstyr alt afhængig af, hvad din rolle på byggepladsen er. Her er scenen sat i 3D og kravene til påklædning udført i 2D.

Hvis du skal vise afstande, mål og placering på én gang, er det nemmere at aflæse informationerne, når de bliver præsenteret i 3D. Rumligheden øger genkendeligheden. 

Kunde
Magasinet Søfart

Hvilke trends optager den maritime branche? Det skal forsiden på Maritime Mega Trends visualisere og skabe stemningen af. I 2022 var den kolde krig i Arktis og den grønne omstilling for skibsfarten hovedtemaerne.

Der skal skub i omstillingen til grønne brændstoffer i skibsindustrien. Det handlede et tema i magasinet Maritime Mega Trends om, og et indledende opslag var med til at sætte stemningen.

Verdens største krydstogtskib er en flydende symfoni af forlystelser, restauranter, barer og casinoer. Et opslag i magasinet Maritime Mega Trends 2019 beskriver skibets mange luksuriøse sider.

Kunde
Kristeligt Dagblad

En af de mest benyttede infografikker på daglig basis er vejrudsigten – uanset om det er på tryk eller digitalt. Kristeligt Dagblad fik bedre vejr i forbindelse med deres redesign af avisen i 2021.

Kunde
DTU Fotonik

Når du træder ind i foyeren på DTU Fotonik mødes du af en oplyst planche, der forklarer princippet i instituttets træktårn. En kombineret 2D/3D-grafik der overblik over anlæggets komponenter og funktion oppefra og ned. 

Kunde
Krüger

Gå på opdagelse i Krüger by, hvor drikkevand behandles på en bæredygtig måde. Illustrationen er tegnet i 2,5D, hvor alle dele af byen fremstår letaflæselige og lige store.